EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
VSO - Locatie Lierstraat

Praktisch gerichte leerwegen

Op de Lierstraat verzorgt het Nautilus College voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met een vorm van autisme of vergelijkbare problematiek. Op deze locatie bieden we de praktisch gerichte leerwegen:

  • Vmbo-b/k (mbo traject)
  • (Gedifferentieerd) Entree
  • Arbeidsmarktgericht onderwijs
Speciale leeromgeving
Met vaste lestijden, een vaste mentor en kleine groepen bieden we een veilige en voorspelbare leeromgeving, waar de leerlingen hun talenten verder kunnen ontwikkelen. Een klas bestaat uit ongeveer 14 leerlingen. De mentor verzorgt een groot deel van de lessen. Voor diverse vakken beschikken we daarnaast over leraarondersteuners. De leerlingen hebben een vaste plek in de klas en werken zowel klassikaal, individueel als in groepjes.
 
Sociale vaardigheden
Naast de reguliere schoolvakken neemt ook de sociaal-emotionele ontwikkeling een belangrijke plaats in. Leren leren, je voorbereiden op de toekomst en het werken aan sociale vaardigheden zijn belangrijke thema’s. Deze komen zowel tijdens de reguliere lessen, als in speciale lessen als ‘Leefstijl’ aan bod. 
          

 schoolgids lierstraat

     
Contact           

Postadres
Lierstraat 17
1312 JZ Almere

   

Bezoekadres
Lierstraat 17
1312 JZ Almere

    

T 036 53 68 233
E nautiluscollege@eduvier.nl
I nautilus.eduvier.nl