EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
VSO - Locatie Paul Kleestraat / Operetteweg

Theoretisch gerichte leerweg

Op de locatie Paul Kleestraat / Operetteweg verzorgt het Nautilus College voortgezet speciaal onderwijs op vmbo-tl en havo/vwo niveau voor leerlingen met een vorm van autisme of vergelijkbare problematiek.
 
Speciale leeromgeving

Met vaste lestijden, een vaste mentor en kleine groepen bieden we een veilige en voorspelbare leeromgeving, waar de leerlingen hun talenten verder kunnen ontwikkelen. Een klas bestaat uit ongeveer 14 leerlingen. De mentor verzorgt een groot deel van de lessen. Voor diverse vakken beschikken we daarnaast over leraarondersteuners. De leerlingen hebben een vaste plek in de klas en werken zowel klassikaal, individueel als in groepjes.

Sociale vaardigheden

Naast de reguliere schoolvakken neemt ook de sociaal-emotionele ontwikkeling een belangrijke plaats in. Leren leren, je voorbereiden op de toekomst en het werken aan sociale vaardigheden zijn belangrijke thema’s. Deze komen zowel tijdens de reguliere lessen, als in speciale lessen als ‘Leefstijl’ aan bod. 

   

 schoolgids paul klee operetteweg

     
Contact        

Postadres
Lierstraat 17
1312 JZ Almere

        

Bezoekadressen
Paul Kleestraat 35 (vmbo-tl)
Operetteweg 96 (havo/vwo)

       

T 036 53 68 233
E nautiluscollege@eduvier.nl
I nautilus.eduvier.nl