EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Nautilus SO

Een speciale leeromgeving

Nautilus SO is een school voor speciaal onderwijs  voor leerlingen met een vorm van autisme of met vergelijkbare problematiek. We bieden onderwijs van groep 3 t/m 8.

Omdat we een kleinschalige school zijn, kennen onze leerlingen elkaar en alle leerkrachten en onderwijsondersteuners. Wat het Nautilus SO uniek maakt is de onderwijsvorm. We leggen de nadruk op het creëren van een prikkelarme leeromgeving, een duidelijke structuur, voorspelbaarheid en rust. We verzorgen daarnaast zoveel mogelijk onderwijs op maat. 

Elke klas bestaat uit maximaal 15 leerlingen en wordt begeleid door een leerkracht en een onderwijsondersteuner. In de klas heeft elke leerling zijn of haar eigen (afgeschermde) werkplek. We werken zowel klassikaal, individueel als in groepjes en maken gebruik van hulpmiddelen als time-timers. In deze veilige en voorspelbare leeromgeving werken de leerlingen toe naar de overstap naar een reguliere of speciale middelbare school.

Het onderwijs

De lesstof op het Nautilus SO komt overeen met die op reguliere basisscholen. Daarnaast besteden we extra aandacht aan:
  • zintuiglijke en motorische ontwikkeling
  • sociaal-emotionele ontwikkeling
  • leren leren
  • omgaan met media en technologische hulpmiddelen
   

schoolgids SO

     
Contact        

Postadres
Lierstraat 17
1312 JZ Almere

       

Bezoekadres
Betje Wolffstraat 5
1321 CN Almere        

T 036 82 00 446
E nautilusso@eduvier.nl
I nautilus.eduvier.nl