EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Leerwegen Radioweg

Theorie of praktijk
De leerlingen op de Radioweg werken resultaatgericht en planmatig toe naar vervolgonderwijs of arbeid. De leerlingen die toewerken naar een vervolgopleiding kiezen één van onderstaande leerroutes:

  • vmbo-tl
  • vmbo-b/k

Vmbo-tl
De leerlingen die de leerroute vmbo-tl volgen, werken door middel van staatsexamens toe naar een regulier vmbo-tl diploma. Vmbo-b/k
Het onderwijs op vmbo-b/k niveau in de bovenbouw wordt met ingang van schooljaar 2017-2018 gerealiseerd in nauwe samenwerking met het mbo. De lessen vinden plaats op onze eigen school, maar worden op inhoud afgestemd met het mbo. Leerlingen die daartoe in aanmerking komen leggen examen af op mbo niveau 1 en kunnen daarmee een landelijk erkend mbo-diploma behalen.

De leerlingen die in schooljaar 2017-2018 starten in het derde leerjaar van de vmbo-b/k leerweg, gaan dit nieuwe traject volgen. De leerlingen die in schooljaar 2017-2018 het vierde leerjaar van de vmbo-b/k leerweg volgen sluiten hun opleiding nog af met KSE-examens.

Arbeid
De leerlingen met het uitstroomprofiel arbeid richten zich op het opdoen van kennis en vaardigheden rond werken, wonen, vrije tijd en burgerschap. Ze werken toe naar:

  • arbeid in regulier bedrijf met (landelijk erkend) certificaat;
  • arbeid in regulier bedrijf zonder certificaat;
  • of (beschermde) arbeid in een sociale werkomgeving.

Leerlingen die deze leerroute volgen, kunnen (voor een aantal
vakken) KSE-examens afleggen.