EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Sociale vaardigheden SWPBS

Naast de reguliere schoolvakken neemt de sociaal-emotionele ontwikkeling een belangrijke plaats in. Op het Nautilus College, locatie Radioweg werken we met Schoolwide Positive Behavior Support (PBS). Aan de hand van deze methodiek creëren we een positieve, sociale omgeving die het leren bevordert en die gedragsproblemen voorkomt of doet afnemen. We formuleren waarden die we belangrijk vinden en benoemen het gedrag dat past bij deze waarden. In de lessen wordt hier actief aandacht aan besteed en leerlingen worden beloond voor goed gedrag.

Aan de hand van methoden als Leefstijl en Equip, gaan we verder in op het aanleren van sociale vaardigheden, het maken van morele keuzes en het omgaan met agressie.