EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Medezeggenschapsraad Nautilus College

MR

De medezeggenschapsraad (MR) van het Nautilus College VSO is een orgaan dat de belangen van leerlingen, ouders en medewerkers van de drie locaties van de school vertegenwoordigt. De MR heeft advies dan wel instemmingsrecht aangaande schoolzaken, zoals het formatieplan, het jaarplan en beleidszaken die betrekking hebben op ontwikkelingen binnen de school. In de MR hebben zowel ouders als teamleden zitting.

De MR komt bijna maandelijks bij elkaar. Inbreng van ouders kan richting geven aan de koers die de leden van de MR bewandelen en maakt dat u invloed heeft op de kwaliteit van de school. Ook u kunt onderwerpen bespreekbaar maken in de MR. De maandelijkse vergaderingen zijn openbaar.


GMR & BMR

Eduvier onderwijsgroep heeft een gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR) voor het SO en het VSO. De GMR bestaat uit ouders en medewerkers van de verschillende scholen en onderdelen. De MR van de Steiger en de GMR vormen tezamen de Bovenschoolse Medezeggenschapsraad: de BMR. De BMR heeft op diverse onderdelen van beleid advies- of instemmingsrecht wanneer het alle of een meerderheid van de scholen/afdelingen binnen de stichting betreft. De leden komen maandelijks bijeen en voeren overleg met de bestuurder.

Heeft u als ouder vragen over de BMR, of belangstelling om toe te treden tot de MR van het Nautilus College, neem dan contact op met de mentor van uw zoon of dochter.