EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Inschrijving en toelating

Om onderwijs te kunnen volgen op het Nautilus College of Nautilus SO heeft een leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Het samenwerkingsverband van scholen in de regio bepaalt of een leerling toelaatbaar is voor een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs en verstrekt deze toelaatbaarheidsverklaring. Daarnaast zijn leerlingen op het Nautilus College toelaatbaar wanneer zij geplaatst zijn op de open behandelgroepen van Intermetzo te Almere. 
 
Uw zoon of dochter heeft al een TLV

Als u al beschikt over een TLV, kunt u contact met ons opnemen om uw zoon of dochter aan te melden. 
 
Uw zoon of dochter heeft nog geen TLV
 
Als u nog niet beschikt over een TLV, verzorgt de reguliere school waar uw zoon of dochter is ingeschreven de aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring. Als het samenwerkingsverband de toelaatbaarheidsverklaring toekent, kunt u uw zoon of dochter
aanmelden op het Nautilus College of Nautilus SO. Voor VSO leerlingen wordt in overleg gekeken welke leerroute en locatie van het Nautilus College het best aansluit bij hun ondersteuningsbehoefte.
 
Als het samenwerkingsverband géén toelaatbaarheidsverklaring toekent, zoekt de school die de aanvraag heeft ingediend samen met u en het samenwerkingsverband naar een andere passende school.
 
Als een leerling niet is ingeschreven op een reguliere school is het in sommige gevallen mogelijk via het Nautilus College een TLV aan te vragen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als het wenselijk is dat een leerling direct doorstroomt naar één van de locaties van het Nautilus College of Nautilus SO, zonder eerst een reguliere school bezocht te hebben. Als bovenstaande van toepassing is, kunt u contact opnemen met het Nautilus College of Nautilus SO. Samen bespreken we hoe het vervolgtraject eruit komt te zien. Als de school een passende plek voor uw zoon of dochter lijkt en er afspraken gemaakt zijn over de passende leerroute en locatie, meldt u hem of haar aan en vullen we met u de benodigde formulieren voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring in. We verzamelen de benodigde stukken, verzorgen eventueel aanvullend onderzoek en dienen de aanvraag in bij het samenwerkingsverband.
 
Huidige leerlingen
Als de toelaatbaarheidsverklaring van uw zoon of dochter binnenkort afloopt, vragen we, indien gewenst en in overleg met u, een nieuwe verklaring bij het samenwerkingsverband aan.