EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Missie en Visie

Onze visie

Uitgaand van de mogelijkheden van onze leerlingen bieden wij hen een passend onderwijstraject, gericht op groei, vergroten van (zelf)vertrouwen en op de toekomst. Wij doen dit door:

  • Het bieden van een veilige, gestructureerde,rustige, voorspelbare en kleinschalige leeromgeving, waarin de leerling wordt uitgenodigd het beste uit zichzelf te halen.
  • Het aanbieden van een aantrekkelijk, uitdagend en passend onderwijsaanbod, gericht op het behalen van een erkend diploma of certificaat.
  • Vakmanschap, gedrevenheid en een sterke behoefte onze eigen vaardigheden te vergroten en als organisatie én individuele medewerker te blijven leren en groeien.
  • Kritisch te blijven kijken naar ons onderwijsaanbod en onze onderwijsopbrengsten en de ontwikkeling van leerlingen ook na uitstroom te blijven volgen.
  • Leerlingen aan te spreken op hun eigen kunnen door hen verantwoordelijkheid te geven in hun eigen leer- en ontwikkelingsproces en hen daarmee goed voor te bereiden op een overstap naar een vervolgopleiding of werk.
  • Het bieden van een uitgebreid trainingsaanbod op het gebied van omgaan met emoties, samenwerken, vergroten van de sociale weerbaarheid en oog hebben voor elkaar. Ook het trainen van studie- en algemene arbeidsvaardigheden maakt onderdeel uit van het onderwijsaanbod.
  • Te investeren in een goede relatie met ouders, waardoor hun kennis en expertise positief bijdraagt aan het onderwijsproces van de leerling.
  •  Actief te zijn in netwerken, onze kennis te delen buiten de school en waar nodig de kennis van anderen in te zetten in de school, ter versterking van de pijlers: school, wonen en vrije tijd.

Onze missie
De onderwijsbehoeften en -vraag van de jongere liggen aan de basis van ons onderwijs- en begeleidingsaanbod. Wij bieden een passend persoonlijk perspectief, waarbij de ontwikkeling van de leerling centraal staat en uitgangspunt is voor ons handelen. Het doel is funtioneren en actief participeren in de maatschappij. Wij werken, zowel in als buiten de school intensief samen met partners op het gebied van eugdzorg, onderwijs en/of arbeidstoeleiding om dit doel te bereiken en succesvolle uitstroom te realiseren.

De leerling bereikt niet alleen acceptatie van zijn belemmeringen, maar leert bovenal deze te hanteren en zich actief te richten op de ontdekking en de inzet van zijn of haar talenten en mogelijkheden, vanuit zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. Wij geloven in een open en transparatne organisatie, laagdrempelig in contact. We werken vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid, op basis van actieve betrokkenheid en goede communicatie met ouders/opvoeders en jongeren aan de realisatie van onderwijstrajecten op maat.