EduvierDe AngerAurum CollegeDe RedeBekiusschoolStedenschoolDe SteigerNautilus College SONautilus CollegeDe Optimist SODe Optimist SOFlevodrome
  


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | CONTACT | ROUTE | DISCLAIMER
Eduvier onderwijsgroep

Het Nautilus College en Nautilus SO maken deel uit van Eduvier onderwijsgroep. Eduvier verzorgt speciaal onderwijs voor leerlingen in de basisschoolleeftijd en biedt leerlingen van 12 tot 20 jaar praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs van vmbo tot en met havo/vwo-niveau. De leerlingen krijgen extra begeleiding omdat ze bijvoorbeeld een vorm van autisme, gedragsproblemen of moeite met leren hebben. 

Naast onderwijs realiseert Eduvier ook arbeidstoeleidingstrajecten voor zowel de leerlingen van de scholen als voor jongeren en (jong) volwassenen die om diverse redenen een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt en daarom moeite hebben aan het werk te komen. Voor reguliere scholen die werken met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften verzorgt Eduvier advies, begeleiding en onderwijsexpertise op maat. 

Meer informatie vindt u op www.eduvier.nl.

GMR

Eduvier onderwijsgroep heeft een gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR) voor het SO en het VSO. De GMR bestaat uit ouders en medewerkers van de verschillende scholen en onderdelen. De MR van de Steiger en de GMR vormen tezamen de Bovenschoolse Medezeggenschapsraad: de BMR. De BMR heeft op diverse onderdelen van beleid advies- of instemmingsrecht wanneer het alle of een meerderheid van de scholen/afdelingen binnen de stichting betreft. De leden komen maandelijks bijeen en voeren overleg met de bestuurder.

Heeft u als ouder vragen over de GMR of BMR, of belangstelling om toe te treden tot de MR van de school waarop uw zoon of dochter onderwijs volgt, neem dan contact op met de leerkracht van uw zoon of dochter. Hij/zij zal u verwijzen naar de leerkracht die zitting heeft in de betreffende medezeggenschapsraad.

Contact

Postadres
Postbus 2344
8203 AH Lelystad

Bezoekadres:
De Schans 19-01
Lelystad 

T 0320 25 23 78
E info@eduvier.nl
www.eduvier.nl

Brinnummers: 23 HU en 23 VR